Full Name Designation Division Email
Dr. Madhav Prasad Aryal Senior Livestock Development Officer madhav.aryal@gmail.com
Dr. Milan kumar Chaudhari Livestock Development Officer vetmilank@gmail.com
Sita Ram Oli Livestock Development Officer
Ram Kumari Pande Bohara Pa. Se. Pra.
Hem Raj Bohara Pa. Se. Pra.
Tanka Kumari Basnet Pa. Se. Pra.
Aaj Bahadur Sahi लेखापाल
Dayaram Chaudhari Na. Pa. Se. Pra.
Dev Naraysn Jaisi Na. Pa. Se. Pra.
Kumbha Singh Chaudhari Na. Pa. Se. Pra.
Basanti Nepali Na. Pa. Se. Pra.
Him Bahadur Pun Na. Pa. Se. Pra.
Ram Nath Rawat Kharidar
Kulbir Chaudhari Office Attendent
Mangal Bishwakarma का.स.
Bishnu Prasad Dhobi का.स.
Tek Bahadur Pyandi Magar का.स.